Гадаад пасторт

2023-09-13


ХБНГУ-д байнга оршин суугаа Монгол Улсын иргэн гадаад паспортаа ашиглах боломжгүй болсон буюу хаяж үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн, паспортын хугацаа болон хуудас дууссан, иргэний мэдээлэл, гаднах төрхөд өөрчлөлт орсон тохиолдолд Е серийн буюу үндэсний гадаад паспортыг шинээр захиалж авна. Захиалгыг заавал ЭСЯ-нд ирэхгүйгээр шуудангаар илгээж болно. Гадаад паспортын загварыг шинэчлэн баталсантай холбогдуулан УБЕГ-аас 3-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн сонголтоор хоёр төрлийн гадаад паспортаас (энгийн гадаад паспорт, цахим гадаад паспортын) захиалга авч эхэлсэн. Цахим гадаад паспортыг одоогоор зөвхөн Монголд байгаа иргэд захиалах боломжтой байгаа. Тодорхой хугацааны дараа хилийн чанадад оршин сууж байгаа иргэд цахим гадаад паспортыг захиалах боломжтой болно. Тэр хүртэл гадаадад байгаа иргэд энгийн гадаад паспортыг ЭСЯ-аар дамжуулан захиалах боломж хэвээр байна. 

  

Иргэд гадаад паспортын цээж зургийг дараах цахим хаягаар http://photo.burtgel.gov.mn/ илгээх шаадлагатай болохыг анхааралдаа авна уу!!!  Цээж зургаа дээрх цахим хаягаар оруулж, илгээгүй тохиолдолд гадаад паспортын захиалга албажихгүй болохыг анхаарна уу!!! Зураг илгээх зааварчилгыг https://burtgel.gov.mn/post/61802 хаягаар орж үзнэ үү.

Бүрдүүлэх материал:

- Гадаад паспорт шинээр авах мэдүүлэг – 2 хувь; (мэдүүлгийг гүйцэд бөглөх, холбоо барих дугаар, и-мэйл хаягаа заавал оруулах)

- Зураг амжилттай илгээсэн тухай баримтаа хавсаргах

- Хуучин паспортаа үрэгдүүлсэн бол цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт, орчуулгын хамт;

- Хугацаа нь дуусаагүй иргэний үнэмлэх (хэрэв иргэний үнэмлэхний хугацаа дууссан бол захиалга хийгдэх боломжгүй болно)  болон хуучин гадаад паспортын хуулбар;

- Шинэ гадаад паспортын захиалгын хураамж 55 еврог ЭСЯ-ны харилцах дансанд шилжүүлсэн банкны гүйлгээний баримт.

Хүүхдэд гадаад паспорт авахад бүрдүүлэх материал:

- Гадаад паспорт шинээр авах мэдүүлэг– 2 хувь;

- 16-аас доош насны хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар;

- Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэхний хуулбар;

- Хугацаа нь дуусаагүй иргэний үнэмлэх эсхүл хуучин гадаад паспортын хуулбар;

- Шинэ гадаад паспортын захиалгын хураамж 55 еврог ЭСЯ-ны дансанд шилжүүлсэн банкны гүйлгээний баримт.

Элчин сайдын яамны харилцах данс:
Empfänger: Botschaft der Mongolei
Geldinstitut:Deutsche Bank AG
Kontonummer: 0794933
Bankleitzahl: 100 700 00
IBAN: DE48 1007 0000 0079 4933 00
BIC: DEUTDEBBXXX
Verwendungszweck: Name und Verwendungszweck

Жич: Та захиалсан  гадаад паспортаа  шуудангаар хүлээж авахыг хүсвэл шуудангийн хаягаа бүрэн зөв бичсэн, хэмжээ болон чанарын шаардлага хангахуйц дугтуйг материалын хамт ирүүлнэ.

Анхааруулга:

- Хуучин загварын гадаад паспортыг заавал солиулах шаардлагагүй. Хүчинтэй хугацаанд хуучин загварын гадаад паспортууд хүчин төгөлдөр байна.

- Цээж зургаа гар утаснаас биш, компьютерээс илгээх. Мэдээллийг кирилл үсгээр бөглөн оруулах. 

- Гадаад паспорт нь Монгол Улсын иргэний бүртгэлийн сан дахь мэдээллийг үндэслэх бөгөөд гадаад паспорт дээр овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэрийн өөрчлөлтийн тусгай тэмдэглэгээг хийх боломжгүй болсон. Овог, нэрийн өөрчлөлтийг иргэний бүртгэлд оруулсны дараа тухайн өөрчлөлттэй гадаад паспорт хэвлэгдэж ирнэ. 

- Латин стандартаас өөрөөр бичигддэг, гадаад овог, нэртэй иргэд иргэний бүртгэлийн сантай нэрийн бичилтээ урьдчилан тулгасны дараа захиалга өгөх.  

- ЭСЯ-наас УБЕГ-т гадаад паспортын захиалгыг хүргүүлсэн өдрөөс хойш 2-3 сарын дараа гадаад паспорт хэвлэгдэж ирнэ. ЭСЯ нэрсийн дагуу иргэдэд гадаад паспорт ирсэнийг мэдэгдэн, ирүүлсэн дугтуйнд гадаад паспортыг шуудангаар хүргүүлнэ. Хаягаа буруу бичсэний улмаас шуудан алга болсон хариуцлагыг ЭСЯ хүлээхгүй болно. 

- Засгийн газрын 2017 оны 94 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор хилийн чанадад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд 2018 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрөөс эхлэн энгийн гадаад паспортын хүчинтэй хугацаанд сунгалт хийхийг зогсоосон болно. Гадаад паспортад сунгалт хийхгүй болсон нь олон улсын хэмжээнд мөрдөгдөж буй стандартыг бүрэн хангах, монгол иргэдийн гадаадад зорчих эрхийг баталгаажуулж, гадаад улсын хилээр нэвтрэхэд тулгарч буй хүндрэлийг арилгах зорилгоор хийгдэж буй ажил юм. Гадаад улсад зорчиход гадаад паспортын хүчинтэй хугацаа доод тал нь 6 сар байх шаардлага тавигддаг тул паспортын хугацаа дуусах дөхсөн бол шинээр паспорт захиалахыг зөвлөж байна.

- Шинээр хүлээж авсан гадаад паспортанд эзэмшигч гарын үсгээ заавал зурах. Гарын үсгээ зураагүйгээс болж ХБНГУ-ын байгууллагууд тухайн гадаад паспортыг хүчин төгөлдөр бус гэж үзэх тохиолдол гардаг.

- Шуудангаар илгээсэн гадаад паспорт шуудангийн байгууллагын буруугаас гээгдсэн, алга болсон тохиолдолд тус Элчин сайдын яам хариуцлага хүлээхгүй болохыг анхаарна уу. Мөн шуудангаар илгээсэн баримт бичиг гээгдсэн, тухайн шуудан алга болсон тохиолдол удаа дараа гарч буй тул Таныг өөрийн биеэр ирж гадаад паспортаа авахыг зөвлөж байна.