images

Иргэдийн анхааралд

Иргэдэд хүргэх зөвлөмж

2023-01-03

595

Сүүлийн үед тус ЭСЯ-нд иргэдийн хаясан, гээсэн бичиг баримт (гадаад паспорт, иргэний үнэмлэх, бусад бичиг баримт) олноор ирж байгаа тул иргэд шинээр бичиг баримт захиалахаасаа өмнө ЭСЯ-нд ирсэн эсэхийг лавлахыг зөвлөж байна.

Мөн иргэд хаясан бичиг баримтаа тухайн хотын Fundbüro буюу Олсон эд зүйлийн байгууллагад ирсэн эсэхийг давхар лавлах нь зүйтэй аж.