images

ИТГЭМЖЛЭЛ ОЛГОХ

Нотариатын үйлчилгээ

2022-11-14

150

Тус ЭСЯ-ны Консулын хэлтэс Монгол Улсын Иргэний хууль, Нотариатын тухай хуульд заасны дагуу ХБНГУ-д оршин суугаа Монгол Улсын иргэдэд нотариатын үйлчилгээ үзүүлнэ. ЭСЯ нотариатын үйлчилгээг шуудангаар, цахимаар эсвэл гуравдагч иргэнээр дамжуулан үзүүлэх боломжгүйг иргэд анхааралдаа авна уу. Төрийн үйлчилгээг цахимжуулах зорилтын хүрээнд итгэмжлэлийг цахимаар үйлдэх туршилт явагдаж байгаа ба үүний тулд иргэд дараах https://e.notary.mn/consul/login цахим хаягаар өөрийгөө бүртгүүлж, нэвтрэх эрхээ авах шаардлагатай аж. Цахим нотариатын эрх авсны дараа уг хаягаар нэвтэрч өөрт тохиромжтой итгэмжлэлийн загварыг бөглөн ЭСЯ-нд хянуулахаар илгээнэ. ЭСЯ-наас шаардлага хангасан иргэдийн итгэмжлэлийг хянасны дараа "QR код"-той зөвшөөрсөн (баталгаажуулсан) хувилбарыг буцаж илгээнэ. Иргэд зөвшөөрсөн итгэмжлэлийн хувилбарыг хэвлэн, өөрийн биеэр ЭСЯ-нд ирж баталгаажуулна.    

Шинэ хэрэглэгчийн бүртгэл үүсгэх, итгэмжлэл хянуулахад анхаарах зүйлс:

1. Бүртгэлийг зөвхөн кириллээр үйлдэнэ,

2. Заавал e-mail хаягтай байх шаардлагатай, 

2. Хавсралт хэсэг хүчинтэй гадаад паспорт, иргэний үнэмлэхний хуулбарыг заавал оруулна,

3. Итгэмжлэлийг үг үсгийн алдаагүй, агуулгыг ойлгомжтой, товч байдлаар оруулах,

4. Эрх давхардуулж оруулах, бүх эрхийг чагтлахгүй байх (шилжүүлж байгаа эрхээ зөв сонгох),

Итгэмжлэл гэрчлэхэд анхаарах зүйлс:

1. Хүчинтэй гадаад паспорт эсхүл иргэний цахим үнэмлэхтэй ирэх.

2. ЭСЯ-ны цаг авах хэсгээр урьдчилан цаг авсан байх. (Цаг аваагүй иргэдэд үйлчлэх боломжгүйг анхаарна уу)

3. 18 нас хүрээгүй хүүхдийн өмнөөс итгэмжлэл гаргах тохиолдолд хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, эцэг болон эх хамтарч итгэмжлэл гаргаагүй тохиолдолд тухайн итгэмжлэлийг олгохыг хүлээн зөвшөөрсөн тухай бичгээр гаргасан эцэг/эх/-ийн хүсэлт;

4. Хамтран өмчлөгч эрхээ шилжүүлэх бол өмчлөгч бүрийн баримт бичиг;

5. Орон сууц, үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй холбоотой итгэмжлэл гэрчлүүлэх бол үл хөдлөх эд хөрөнгийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;

6. Үйлчилгээний хураамж 10 еврог ЭСЯ-ны дансанд шилжүүлсэн баримт (нотариатын үйлчилгээ тус бүр нь 10 евро)

 

Таны итгэмжлэл ажлын 3 хүртэл өдрийн дотор Гадаад харилцааны яамны Консулын газарт хүргэгдэнэ. Төлөөлөгч ГХЯ-ны Консулын газарт иргэний баримт бичигтэйгээ өөрийн биеэр очиж гарын үсэг зурж итгэмжлэлээ авна.