Нас барсны бүртгэл

2022-11-16


ЭСЯ Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлд заасны дагуу дараах баримт бичгийн аль нэгийг үндэслэн нас  барсныг бүртгэж, нас барсны гэрчилгээ олгоно. ЭСЯ-нд дараах материалыг өөрийн биеэр эсвэл шуудангаар бүрдүүлж ирүүлнэ үү. Үүнд: 

Нас барсан тухай эмнэлгийн магадлагаа, нас барагчийг оршуулсан тухай тодорхойлолт (монгол хэл дээрх орчуулгын хамт),

- ЭСЯ-ны Консулын хэлтэст хандсан өргөдөл, (гэр бүлийн гишүүд, төрөл саднаас) бүртгүүлж буй иргэний бичиг баримтын хуулбар,

- Тухайн иргэнийг нас барсныг зарласан тухай шүүхийн шийдвэр, түүний хуулбар,

- Нас барсан шалтгааны талаар гарсан шүүх эмнэлгийн дүгнэлт,

- Талийгаачийн төрсний гэрчилгээ, иргэний цахим үнэмлэхний болон гадаад паспортын аль нэгний хуулбар,

- Үйлчилгээний хураамж 10 еврог шилжүүлсэн баримт зэрэг болно.